• Levering met DPD Home € 4,90
  • Gratis verzending boven de € 60
  • Betaal achteraf met Klarna

Privacybeleid

Privacybeleid voor Kidspartystore.nl

Kidspartystore.nl geëxploiteerd door Kalaskongen (moedermaatschappij W&G Handel AB, Zweden), organisatienummer voor W&G Handel: SE5566543494. Het adres van W&G Handel AB is Långedalsvägen 40 C, 455 32 Munkedal, Zweden. Kidspartystore.nl (en het moederbedrijf W&G Handel AB) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

De uitdrukkingen "wij, onze, onze en ons" hieronder verwijzen naar Kidspartystore.nl, subsidiair naar W&G Handel AB. 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, die we van u verzamelen en die we van derden over u ontvangen.

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens wanneer u een aankoop doet, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruik maakt van de diensten van onze website, onze sociale media of uw rechten op grond van het consumentenrecht uitoefent. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die we verwerken kunnen bijvoorbeeld uw naam, sofi-nummer, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en telefoonnummer zijn.

 

Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen

Wij verzamelen gegevens van u bij de volgende gelegenheden:

  • Wanneer u een aankoop bij ons doet
  • Wanneer u contact met ons opneemt
  • Wanneer u onze website of onze sociale media (Facebook, Instagram) gebruikt.

 

De informatie die op deze momenten wordt verzameld, omvat klantgegevens, uw naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, IP-adres, besturingssysteem, informatie over de hardware en software die u gebruikt, browserinstellingen, tijdzone, gegevens verzameld uit cookies, informatie over uw surfgedrag: bijvoorbeeld uw interesses, de pagina's en sociale media die u bezoekt en uw surfgedrag. zoals uw interesses, de pagina's en sociale netwerken die u op onze website bezoekt, de duur van uw sessie, uw geografische locatie, de externe pagina's die u eerder hebt bezocht en informatie over uw andere gebruik van onze diensten en producten, bestelnummers, zoek- en aankoopgeschiedenis, de artikelen die u bij ons hebt bekeken of in uw winkelmandje hebt geplaatst en uw activiteit op onze sociale netwerken en op onze website. Het verzamelen gebeurt via Google Analytics 4 en Meta business manager.

 

Persoonlijke informatie over u die wij van derden ontvangen

Wij kunnen e-mails en andere correspondentie met persoonsgegevens van derden ontvangen en W&G Handel verwerkt daarom dergelijke persoonsgegevens. Indien nodig informeren we u als derde over de verwerking.

 

2. Waarom en op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Voor relatiebeheer en klantenservice

Wij verwerken persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum (jaar, maand, dag), mobiel nummer en telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, bestelnummer en betalingsgegevens om u een goede klantenservice te bieden en onze klantrelatie met u te beheren. Uw volledige sofinummer wordt niet verwerkt.

 

De grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst, of voor ons belang om u een goede service te verlenen indien u nog geen klant van ons bent. Ons belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel weegt zwaarder dan uw belang bij de bescherming van uw privacy.

 

Als u het bovenstaande niet verstrekt, kunnen wij onze producten niet aan u leveren of anderszins aan onze verplichtingen jegens u voldoen.

 

Om klachten, retourzendingen, enz. te behandelen.

Om een verzoek om producten te retourneren of om uw rechten als consument jegens ons uit te oefenen, verwerken wij persoonsgegevens zoals naam, mobiel en telefoonnummer, e-mailadres, adres en aankoopgeschiedenis.

 

De basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat het voor ons noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen op grond van het consumentenrecht te voldoen.

 

Voor boekhoudkundige doeleinden

Wij verwerken gegevens met betrekking tot de transactie tussen u en ons voor boekhoudkundige doeleinden. Wij verwerken dan gegevens zoals naam, adres, mobiel en telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over de aankoop.

 

De grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

Voor marketingdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens van u om u per e-mail nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen te sturen, alsmede herinneringen aan artikelen die nog in uw winkelmandje zitten. In dit kader verwerken wij gegevens zoals uw naam, bestelnummer, e-mailadres, uw aankoopgeschiedenis, uw activiteit op onze sites, gegevens verzameld uit cookies en gegevens over uw gebruik van sociale media.

 

De basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we u nieuwsbrieven sturen is uw toestemming, die wij verkrijgen wanneer u zich bij W&G Handel aanmeldt als nieuwsbriefabonnee of in verband met uw aankoop van een of meer producten uit ons assortiment. U geeft uw toestemming door actief één of meerdere checkboxen op onze website aan te vinken. U kunt uw toestemming ook intrekken door de vakjes op onze website uit te vinken.

 

3. AAN WIE MAKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEKEND EN WAAR VERWERKEN WIJ ZE GEOGRAFISCH?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden. Voorbeelden van derden aan wie we uw persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn:

 

  • Expediteurs in verband met de levering van goederen.
  • Partners voor de marketing van onze producten. 

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan partners en dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken, de zogenaamde gegevensverwerkers. We hebben contracten met onze gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en onze instructies. Voorbeelden hiervan zijn Klarna Bank AB.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan autoriteiten die ons verplichten dergelijke persoonsgegevens bekend te maken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken om een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa van W&G Handels mogelijk te maken.

 

In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen binnen de EU en de EER. Wanneer persoonsgegevens buiten de EU en de EER worden verwerkt, zorgen wij ervoor dat uw gegevens op dezelfde wijze worden beschermd als wanneer zij binnen de EU/EER zouden zijn verwerkt, door middel van standaardcontractbepalingen die wij met die partijen hebben gesloten of andere passende waarborgen.

 

Een exemplaar van de modelcontractbepalingen vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

4. HOE LANG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verzameld. Dezelfde persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden op verschillende plaatsen worden opgeslagen. Dit kan betekenen dat gegevens die uit één systeem zijn verwijderd omdat ze voor dat doel niet langer nodig zijn, in een ander systeem blijven staan voor een ander doel waarvoor de persoonsgegevens nog wel nodig zijn.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken voor de klantenservice en om uw klantrelatie te beheren, worden verwerkt zolang dat nodig is om ons contract met u uit te voeren of zolang wij een legitiem belang hebben bij de verwerking van de gegevens.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen jegens u te voldoen, zoals het nakomen van garantie-, klachten- of annuleringsverplichtingen, worden verwerkt gedurende de periode waarin wij deze wettelijke verplichtingen hebben.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken voor boekhoudkundige doeleinden worden zeven jaar bewaard in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudwetgeving. Uw persoonsgegevens kunnen langer dan het bovenstaande worden bewaard indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen, voorschriften of officiële besluiten.

 

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u volgens de wet bepaalde rechten. Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde vereisten en voorwaarden die zijn vastgelegd in de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, ook bekend als GDPR.

 

U hebt recht op informatie, toegang, rectificatie, wissing, beperking, enz.

U hebt het recht om kosteloos en schriftelijk informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt te allen tijde verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens, ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd te wissen en ons verzoeken om u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken.

 

U kunt ook het recht hebben om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt bijvoorbeeld het recht op beperking hebben als u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u om rectificatie hebt verzocht en u ons gebruik wilt beperken terwijl wij de juistheid van de persoonsgegevens controleren.

 

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt het recht hebben om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht hebben om die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen direct marketing

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profilering voor dergelijke doeleinden. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor dit/deze doel(en), kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via onze onderstaande contactgegevens, zie punt 6. We zullen dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit/deze doel(en). We zullen de persoonsgegevens ook wissen op voorwaarde dat wij deze niet verder hoeven te verwerken voor andere doeleinden in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens in punt 6 hieronder. U hebt ook het recht een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm imy@imy.se

Als uw klacht alleen betrekking heeft op een bedrijf in een andere EU-lidstaat, hebt u het recht uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in dat land. Hier is een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in andere landen: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

6. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt per e-mail contact met ons opnemen: klantenservice@kidspartystore.nl

Of per post: Kidspartstore @ Salesupply Returns, De Koumen 100, 6433 KE Hoensbroek, The Netherlands